14 Maj 2018 – Grand View Garden (Daguanyuan)

“Hongloumeng 红楼梦 Drömmar om röda gemak är en väldig roman, ett av världslitteraturens storverk. Den som kliver in i handlingens Perspektivträdgård lär känna åtminstone 400 alldeles levande människor från 1700-talets Kina, den sista kejsardynastins storhetstid. Sida efter sida växer de fram och blir till distinkta och komplexa karaktärer med egenskaper att hata och älska, lätt igenkännliga för den som exempelvis betraktar sin svenska samtid. På köpet får man den bästa introduktion som står att få i kinesisk kultur, dåtida och nutida.”

[» Drömmar om den röda glädjens dröm]

“This Daguanyuan garden was made as a set for a TV film of China’s most famous novel, the Dream of the Red Chamber. It was made 1984-9. The novel is about a young poet and his quest to follow his muse and yet also choose a girl to love and satisfy his father’s wishes.”

» FLER BILDER / MORE PICTURES

» Grand View Garden

10版新版《紅樓夢》 10 edition of the new version of “Dream of Red Mansions”